Wersja polskaEnglish versionWersja rosyjska
 • 25.07.2016

  Informacja o złożeniu wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego.

  Zarząd Polbrand Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 22 lipca 2016 roku złożył wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego Spółki ("Wniosek") na podstawie przepisów Ustawy z dnia 15 maja 2015 roku – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978)

 • 03.12.2015

  Wspieramy sportowe talenty

  Polbrand Sp. z o.o. nawiązała współpracę z Klubem Bokserskim „Legia” w ramach której wspiera utalentowanego zawodnika Macieja Żurakowskiego (złoty medal XXII Mistrzostw Polski Juniorów w wadze ciężkiej).

AKTUALNOŚCI  
Restrukturyzacja - Biezące informacje w sprawie postępowania sanacyjnego

Kontakt:

w godz. 9:00 - 11:00 oraz 14:00 - 16:00

Mirosław Kieszkowski tel.: +48 576 586 239

e-mail: restrukturyzacja@polbrand.pl

 

Informacje bieżące:

Pismo do Wierzycieli

Informacja dotycząca złożonego wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego

 

Zarząd POLBRAND Sp. z o.o. informuje, że ponownie złożony wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego w dniu 23 sierpnia 2016 r. Spółka uzupełniła o braki formalno-prawne (dotyczące uzupełnienia listy wierzytelności) w dniu 3 pażdziernika i do dzisiaj (21 października) Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy       w Warszawie X Wydział Gospodarczy  ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych nie wydał żadnego postanowienia w przedmiocie złożonego wniosku Spółki  o otwarcie postępowania sanacyjnego na podstawie przepisów Ustawy z maja 2015 r. – Prawo Restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978).
Zgodnie ze stanowiskiem Spółki przedstawionym we Wniosku, Spółka posiada zdolność do generowania dodatnich przepływów pieniężnych, bieżącego zaspokajania kosztów postępowania sanacyjnego oraz zobowiązań powstałych po jego otwarciu, pomimo zaistniałego stanu niewypłacalności Spółki. Zarząd Spółki dokłada wszelkich starań, aby ochronić Spółkę przed upadłością, kontynuować działalność operacyjna (mając na uwadze zawarte kontrakty handlowe) oraz rozpocząć spłatę wierzytelności w postępowaniu sanacyjnym.

 

O nas

Polbrand Sp. z o.o. to czołowy dostawca węgla kamiennego, dostarczanego przede wszystkim na potrzeby energetyki zawodowej, jak i do odbiorców hurtowych oraz detalicznych. Spółka ponadto zajmuje się produkcją i sprzedażą ciepła z własnej ciepłowni, jak również prowadzi handel biomasą. Na początku 2015 roku Spółka, dywersyfikując zakres swojej działalności, zakupiła zakład przeróbki mechanicznej węgla w Dąbrowie Górniczej. Po dokonaniu niezbędnej modernizacji zakładu, Polbrand Sp. z o.o. rozpocznie przeprowadzanie procesów wzbogacania węgla. Zakład w Dąbrowie Górniczej będzie jednym z niewielu podmiotów w kraju zajmującym się m.in. odzyskaniem węgla z odpadów pogórniczych pozyskiwanych z polskich kopalń.

Węgiel, oferowany przez Polbrand Sp. z o.o., charakteryzuje się wysoką kalorycznością oraz niską zawartością siarki i popiołu. Spółka oferuje surowiec o różnej wartości opałowej i we wszelkich dostępnych sortymentach..

więcej

Na unikatowość oferty Polbrand Sp. z o.o. składają się nie tylko jej warunki jakościowe i cenowe. Terminowość i bezpieczeństwo dostaw, niezależnie od tego, kto jest odbiorcą docelowym, gwarantują sprawdzone procesy logistyczne. Stale rozbudowująca się struktura klientów i skala działalności potwierdzają, że Firma optymalnie wykorzystuje zachodzące na rynku zmiany.

Rzetelność, znajomość branży, unikatowe know-how – to przewagi dzięki którym Polbrand Sp.  z o.o. rozwija się od ponad 20 lat. Misją Firmy jest budowa zaufania interesariuszy poprzez stałe podnoszenie efektywności i jakości w obszarach, takich jak: unikatowa oferta, profesjonalna obsługa handlowa, kapitał ludzki i ochrona środowiska.

Historia

Spółka powstała w 1992 roku. Na początku zajmowała się importem z krajów byłego Związku Radzieckiego surowców oraz nawozów sztucznych, takich jak sól potasowa. Od 1995 roku skoncentrowała się na imporcie węgla kamiennego przeznaczonego dla energetyki zawodowej i odbiorców indywidualnych. Kilkanaście lat bezpiecznej i stabilnej współpracy zaowocowało trwałymi kontaktami zarówno z dostawcami, jak i odbiorcami.

więcej

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej otworzyło przed Spółką nowe możliwości, a ich dostrzeżenie spowodowało zmianę strategii. Firma rozpoczęła inwestycje w sektorze energetycznym, w wyniku których stała się właścicielem dwóch pomorskich ciepłowni w Sztutowie i Kopytkowie.

Dalszy rozwój był ściśle związany z dynamicznym rozwojem gospodarczym. Dzięki umocnieniu swojej obecności na rynku węglowym Polbrand Sp. z o.o. stworzył sieć składów węgla w Gdańsku, Kopytkowie, Braniewie i Małaszewiczach. Od 2008 roku Firma rozpoczęła sprowadzanie surowca także drogą morską, co znacznie usprawniło cały proces logistyczny oraz pozwoliło obniżyć koszty.

Obecnie Spółka w dalszym ciągu zamierza intensywnie się rozwijać, dbając o zapewnienie najwyższej jakości tak w zakresie oferowanego towaru, jak i podejścia do kompleksowego zaspokojenia potrzeb kontrahentów.

Zakład w Dąbrowie Górniczej

Polbrand Sp. z o.o. dysponując dużym doświadczeniem w branży, widząc ogromy potencjał w możliwości wykorzystania rodzimych zasobów węgla i przede wszystkim dostrzegając dynamicznie rozwijające się potrzeby rynku krajowego, poszerzyła zakres swojego działania o zakład przeróbki mechanicznej węgla. Zakład w Dąbrowie Górniczej zapewnia  własne zaplecze transportowe, magazynowe i technologiczne.

więcej

Nabyty majątek obejmuje 14 hektarów terenów przemysłowych z budynkami, budowlami inżynierskimi, maszynami i urządzeniami do wzbogacania węgla i recyklingu odpadów pogórniczych oraz bocznicę kolejową i place składowe, położonych w centrum Dąbrowy Górniczej. 
Spółka rozpoczęła modernizację zakładu dokonując niezbędnych inwestycji.
Obecnie Polbrand wykorzystuje zakład do składowania węgla oraz do procesu uzyskiwania odpowiednich frakcji węgla w wyniku kompilacji różnych jego rodzajów.
W przyszłości Spółka planuje z niego korzystać również w procesie wzbogacania węgla
 

Dostawcy

Polbrand Sp. z o.o. oferuje węgiel kamienny pochodzący bezpośrednio z Polski, Czech, Rosji (Zagłębie Kuzbasu – największe tamtejsze zagłębie węglowe, Chakasja) i Kazachstanu, a także z innych krajów, takich jak: USA, Wenezuela czy RPA. W planach zaś jest dalsze znaczące dywersyfikowanie źródeł jego pozyskiwania.

Ponad 20-letnie doświadczenie zaowocowało trwałymi kontaktami z dostawcami o ustalonej renomie, takimi jak: Katowicki Holding Węglowy S.A., PG Silesia,Cargill International S.A., Bulk Trading S.A.

Zarząd

Od 2004 roku Prezesem Zarządu Polbrand Sp. z o.o. jest Maciej Ziembicki, który ma 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu. Za jego kadencji podjęto szereg strategicznych decyzji.

Firma znacząco zwiększyła swój potencjał i rynkową wartość. Skoncentrowano się na rozwoju oferty węgla kamiennego, w tym rozbudowie własnej sieci placów węglowych. Poszerzono działalność o produkcję ciepła i handel biomasą. Dzięki transportowi morskiemu zwiększono potencjał logistyczny i szybkość dostaw, jak również podpisano szereg długoterminowych kontraktów. Dzięki temu pozycja Firmy jest stabilna, a jej skala działania rośnie. Przekłada się to zarówno na bezpieczeństwo dostaw, jak i zaufanie kontrahentów.

Polbrand w liczbach

 • ponad 20 lat
  czas istnienia Spółki
 • 10%
  to średni roczny udział Spółki w imporcie węgla do Polski
 • Ponad
  500 tys. ton
  tyle węgla Spółka sprzedała w 2015 r.
 • Ponad
  155 mln zł
  łączna wartość bieżących kontraktów na 2015 i 2016 r.
 • 3 tygodnie
  czas trwania dostawy węgla drogą morską realizowaną przez Polbrand Sp. z o.o.
Oferta

Węgiel

W ofercie Spółki znajduje się węgiel o różnych sortymentach:

 • niesort węglowy
 • miał węglowy 0-13 mm i 0-20 mm,
 • groszek 25-40 mm,
 • ekogroszek 13-25 mm,
 • orzech 40-70 mm i 100 mm,
 • kostka 100-200 mm,
 • orzechokostka.

Wysoka kaloryczność, jak również niska zawartość siarki i popiołu to cechy charakterystyczne importowanego przez Polbrand Sp z o.o. węgla. Dzięki temu stanowi on bardzo dobre uzupełnienie oferty kopalń krajowych.
Parametry jakościowe surowca każdorazowo sprawdzane są w laboratoriach renomowanych firm m.in. SGS Polska, Incolab, Biochemik,  gdzie badane są: wartość opałowa, wilgotność, zawartość popiołu, siarki i części lotnych. Dzięki temu kontrahenci mają pewność, że zamówiony towar spełnia wszystkie konieczne normy. Polbrand Sp. z o.o dokłada wszelkich starań, by na konkurencyjność oferty składały się zarówno pewność dostaw, jak i – jakość.

Transport

Polbrand Sp. z o.o., dbając o kompleksową obsługę klientów, zajmuje się całym procesem logistycznym związanym z przewozem i dostawą węgla. Dostawy wewnątrz Polski do odbiorców odbywają się transportem: kolejowym, samochodowym albo kolejowo-samochodowym. Węgiel importowany transportowany jest drogą morską do portu w Gdańsku bądź w Szczecinie. Stamtąd zaś dostarczany jest na place węglowe lub bezpośrednio do odbiorcy końcowego wagonami lub samochodami.

Transport drogą lądową odbywa się przez przejścia graniczne: Mamonowo/Braniewo, Brześć/Terespol, Mościska/Medyka.

Dzięki placom zlokalizowanym w Braniewie, Szczecinie, Międzyrzeczu Podlaskim i punktowi przeładunkowemu w Gdańsku cały proces odbywa się szybko i sprawnie. Jest ponadto pod stałą obserwacją służb nadzorujących Spółki. W trosce o najwyższą jakość i bezpieczeństwo towaru także na etapie jego transportu, Polbrand Sp. z o.o. nie przechowuje węgla na wagonach.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o kontakt z departamentem sprzedaży.

KLIENCI
Spółka grupy TAURON. Drugi pod względem wielkości wytwórca energii elektrycznej w Polsce. Firma wytwarza ponadto parę wodną i zaopatruje w nią klientów.
PGE Polska Grupa Energetyczna SA to największe w Polsce przedsiębiorstwo sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku. Zapewnia bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej do ponad pięciu milionów klientów.
Spółka należy do grupy OPEC i zajmuje się przede wszystkim produkcją biopaliw. Świadczy ponadto profesjonalne usługi dla rolnictwa. Znajduje się w czołówce specjalistycznych firm w branży produkcji peletu ze słomy oraz handlu paliwami energetycznymi.
Największy w Polsce i siódmy co do wielkości producent cukru w Europie. Pod względem przychodów ze sprzedaży i kapitału Spółka znajduje się w pierwszej setce największych polskich firm.
Największy prywatny operator sieci ciepłowniczych w Polsce. Trzeci co do wielkości podmiot na rynku kogeneracji, opierający swoją strategię na zasadach zrównoważonego rozwoju, w tym na wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii, a w szczególności biomasy.
Spółka znajduje się w ścisłej czołówce na polskim i międzynarodowym rynku chemicznym, będąc liderem w segmencie nawozów sztucznych i bieli tytanowej.
Światowy lider w branży papieru i opakowań. Posiada zakłady produkcyjne w Ameryce Północnej i Łacińskiej, Europie, Rosji, Azji i Afryce Północnej.
Specjalistyczne przedsiębiorstwo ciepłownicze, które dostarcza ciepło dla odbiorców zbiorowych, indywidualnych oraz przemysłowych. Zaspokaja obecnie blisko 70% potrzeb cieplnych Elbląga.
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. dostarcza ciepło do budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, jak i obiektów przemysłowych oraz handlowych. Podstawę działalności Spółki stanowi produkcja i dystrybucja energii cieplnej wytwarzanej we własnych źródłach.
Firma, której początki sięgają 1976 r., zajmuje się produkcją ciepła i dostarczaniem go do budynków zlokalizowanych na terenie Piły. Aktualnie stanowi część Spółki ENEA S.A.
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu jest głównym dostawcą energii cieplnej, zaopatrując w ciepło blisko 70% mieszkańców miasta. Przedsiębiorstwo posiada jedną ciepłownię, zlokalizowaną w pobliżu centrum.
GDZIE NAS ZNAJDZIESZ

Składy:

Skład Gdańsk

ul. Pokładowa 7
Asortyment:
 • miał 0-13 mm
 • miał 0-20 mm
 • groszek 25-40 mm
 • ekogroszek 13-25 mm
 • orzech 40-70 mm
 • orzech 40-100 mm
 • kostka 100-200 mm

Skład Braniewo

ul. Elbląska
Asortyment:
 • miał 0-13 mm
 • miał 0-20 mm
 • groszek 25-40 mm
 • ekogroszek 13-25 mm
 • orzech 40-70 mm
 • orzech 40-100 mm
 • kostka 100-200 mm

Skład Międzyrzec Podlaski

ul. Adamki 4
Asortyment:
 • miał 0-13 mm
 • miał 0-20 mm
 • groszek 25-40 mm
 • ekogroszek 13-25 mm
 • orzech 40-70 mm
 • orzech 40-100 mm
 • kostka 100-200 mm

Skład Szczecin

ul. Gdańska (w: droga krajowa nr 10)
Asortyment:
 • miał 0-13 mm
 • miał 0-20 mm
 • groszek 25-40 mm
 • ekogroszek 13-25 mm
 • orzech 40-70 mm
 • orzech 40-100 mm
 • kostka 100-200 mm

Skład Dąbrowa Górnicza

ul. Perla 10, 41-301 Dąbrowa Górnicza
Asortyment:
 • miał 0-13 mm
 • miał 0-20 mm
 • groszek 25-40 mm
 • ekogroszek 13-25 mm
 • orzech 40-70 mm
 • orzech 40-100 mm
 • kostka 100-200 mm

Siedziba główna: Polbrand Sp. z o.o.

ul. Łucka 2/4/6 lok. 4
00-845 Warszawa
Polska
Tel.: (22) 862 38 72
Fax.: (22) 862 38 73
e-mail: biuro@polbrand.pl
 

Departament sprzedaży: Mariusz Leszko

Tel.: (22) 862 38 72
Fax.: (22) 862 38 73
Kom.: 882 068 578
e-mail: m.leszko@polbrand.pl

 

Zachodniopomorskie: Piotr Maliszewski

Kom.: 795 574 591

 

 

Centrum prasowe: